Alex Andersen2017-10-18T11:41:51+00:00

Alex Andersen is een Deense Transporteur en heeft verschillende takken van sport. Er wordt bijvoorbeeld gecollecteerd bij kwekers in Denemarken voor groepage naar Nederland. Hieraan kan zelfs het hele om en inpakken aan te pas komen, als full service dienstverlening. Naast de stroom van Denemarken naar Nederland is er ook veel distributie vanuit Nederland (en binnen Nederland) naar Duitsland en Scandinavië.

Uitdaging

Passend systeem voor emballage management-administratie. Met een omvangrijke vloot aan auto’s en gemotiveerde medewerkers werd gezocht naar het best passende systeem ten behoeve van de emballage management administratie.

Aanpak

Tezamen met Alex Andersen heeft Y-our alle processen onderzocht om zo een fit te creëren tussen de bestaande processen en het nieuw te implementeren Emballage management systeem. Dit onderzoek had raakvlakken met medewerkers, afdelingen, functies, rollen & rechten, evenals output wensen en de koppeling met het Transportmanagement systeem.

Resultaat

Alex Andersen heeft nu een goed lopend systeem ten behoeve van de emballage management administratie.