Getru koeltransport2017-10-18T11:45:23+00:00

Getru is een transportbedrijf en heeft de beschikking over 15.000 rolcontainers. Getru is gespecialiseerd in geconditioneerd vervoer, cross-docking, bloemen- en plantentransport en groente- en fruittransport.

Ervaring

“Voor het oplossen van emballage-vraagstukken maakt Getru gebruik van de dienstverlening van Y-our. De ervaring en kennis die Y-our op dit gebied levert zorgen ervoor dat Getru flinke stappen vooruit kan maken!”
Wilfred Los – Managing director, Getru Group

Uitdaging

Juiste managementinformatie. Getru had de wens om haar emballage mutaties eerder inzichtelijk te krijgen om zo haar dienstverlening verder in te richten op de behoefte van haar klanten. Het betreft hier een samenspel van chauffeurs, fust administratie, ict hard- en software.

Aanpak

 Door samen met ICT en hun kennis van de boordcomputer de mogelijkheden te onderzoeken, zijn verschillende scenario’s met con’s en pro’s geschetst.

Resultaat

Het resultaat is dat Getru haar huidige emballage mutaties inzichtelijk heeft. Wanneer op locatie in de boordcomputer de emballage wordt ingegeven, is deze realtime beschikbaar bij de fustadministratie. De administratie en facturatie/creditering is zo aanzienlijk vervroegd ten aanzien van de reguliere papierstroom. Er is een koppeling gemaakt met de boordcomputer t.a.v. het realtime doorzetten van emballage-mutaties naar Avalanche.