Interessant2018-05-24T10:56:02+00:00
Geef hier uw voorkeur op v.w.b. nieuwsberichten vanuit Y-our.

Wat hebben Big Data en emballage nu eigenlijk gemeen?

Getriggerd door een stuk in de Economist ( http://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource ), waarin gesteld wordt dat data de meest waardevolle grondstof is en dat dat niet meer geldt voor de aardoliën en gassen zijn. Daar kan natuurlijk aardig over gesteggeld worden, maar feit is wel dat met de juiste analyse en toepassing op (big) data een goede les geleerd kan worden en inzichten kunnen veranderen. Het ontelbaar aantal initiatieven dat opgestart wordt binnenshuis of buitenshuis doen tenminste vermoedden dat het [...]

By |april 2nd, 2018|Categories: Geen categorie|

Emballage als gemeenschappelijk goed

Nagenoeg alles wat wij zien, aanraken of gebruiken is vervoerd op of in een ladingdrager. Eigenlijk best wel een bizarre gedachte. Er geldt dus dat alles wat ik ‘heb’ of gebruik mij alleen heeft kunnen bereiken doordat de ketenpartijen die dat bij mijn voordeur af moesten leveren, hebben besloten om samen te werken en emballage daar voor in te zetten. In de kern nog eenvoudig, als je er heel wakker naar kijkt. Van grondstof tot halffabricaat [...]

By |april 2nd, 2018|Categories: Geen categorie|

Themadag: ‘Grip op Emballage!’

Uw emballage is kwijt, stuk of veel te laat retour. Dit leidt tot onnodig hoge kosten en zorgen. De uitdagingen in de markt worden nu op verschillende manieren opgelost. Welke mogelijkheden zijn er om meer grip te krijgen op deze problematiek? Hoe kunt u de praktijk en ICT verbinden? Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe krijgt u nieuwe inzichten? Al deze vragen worden beantwoord tijdens de themadag Grip op Emballage.

Digitalisering

De dagvoorzitter Gregor Bak neemt u op 13 juni mee op reis. Een reis naar de digitalisering van de emballage-registratie tot de managementmogelijkheden van het emballageproces. Deze themadag maakt nieuwe inzichten tastbaar, helpt bij complexe vraagstukken en reikt handvatten aan. Kennis delen en in dialoog gaan met andere gebruikers staat hierbij centraal. Tot slot is deze dag hèt trefpunt voor iedereen die meer grip wil op het emballageproces.

Voor wie?

Deze themadag is bedoeld voor het logistiek en financieel management/directie van bedrijven die actief zijn in de transport, handel en logistiek en op zoek zijn naar optimalisatiemogelijkheden van (retour)stromen op het gebied van emballage.

Deze interactieve dag, waarin wij u gegarandeerd van nieuwe inzichten voorzien voor het aanpakken van uw emballage- uitdagingen en hoe ICT u daar in kan helpen, biedt u magisch inzicht. En om dit inzicht ook in uw bedrijf te verspreiden kunt u kosteloos één collega meenemen.

Inhoud

Bedrijfsblindheid en blinde vlekken: het blind zijn voor de werkelijke gang van zaken in het eigen bedrijf. Hier bent u niet mee bekend? Dan houden wij u graag deze spiegel voor. Een zeer inspirerend duo neemt u mee in de alledaagse gang van zaken en laat ‘zien’ dat het gewone toch vaak wat ongewoon is.

Na de plenaire opening kunt u tijdens een carrousel van vier inspirerende sessies, in contact komen met de grootste experts op het gebied van emballage.

Contract Management Advies

Nu het seizoen weer ten einde is of u op gaat voor een nieuw seizoen is het wellicht interessant om te kijken op welke manier u uw pool kan samenstellen om zo tot de meest optimale samenstelling te komen in termen van optimale beschikbaarheid tegen optimale kosten. Juist daar helpen wij u graag in mee!

Wij gaan met u en uw data aan de slag om te bepalen of u de samenstelling van uw pool voor het komende seizoen/periode/jaar zo moet houden of dat er andere mogelijkheden zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan meer/minder kopen, meer/minder huren, voor welke termijn huren, etc.

Voor slechts €249,-. kunnen wij u voorzien van een advies op uw pool samenstelling op basis van uw afzet in uw keten. Hierin nemen wij uiteraard de prognose voor komend jaar in mee en kunnen u zo 3 alternatieven voorleggen.

Voorbeeld: Stel dat u o.b.v. het advies reeds 12 items à een dagprijs van €1,-. en een omloopsnelheid van 21 dagen minder (bij)huurt heeft u de investering van dit advies, maar ook het hele proces er omheen reeds terugverdiend. Denk aan de administratie en het achter de items aanjagen.

Nieuwsgierig? Neem even contact met ons op!

Productie ligt stil

Interessant!

Niet altijd is uw product op de afgegeven datum beschikbaar, helaas. Vele oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen, maar één die u zelf kunt managen (al dan niet met behulp van een logistiek partner) is de beschikbaarheid van de emballage. Immers geldt ook dat het misgrijpen in FLC, Pallets. Boxen en andere ladingdragers het productieproces aardig kan dwarsbomen. Dat gevoel bekroop mij bij het lezen van onderstaand artikel op Autoweek of de productie vertraging van auto’s (zie: http://www.autoweek.nl/nieuws/logistiek-probleem-zit-productie-bmw-dwars/).

Juist gericht op dit soort beschikbaarheidsvraagstukken in de praktijk geldt dat de Y-CS tool inzicht verschaft. Feitelijk praten wij graag over ladingdragers, maar de casus benaderen vanuit een product of halffabricaat is uiteraard ook een goede mogelijkheid. Immers wordt er geen product/halffabricaat verscheept zonder ladingdrager.

Meer hier over weten? Laat het ons weten of kom naar de Themadag Grip op Emballage op 13 juni aanstaande in Den Haag (het Louwman Museum). Kijk even op de site van de EVO voor het aanmeldformulier. http://www.evo.nl/site/grip-op-emballage

Graag tot de 13e.

Van abstract naar concreet, zalig logistiek kerst

Van abstract naar concreet, zalig logistiek kerstfeest!

Veel, heel veel publicaties en artikelen over de mogelijkheden van Big Data. Deze zijn grenzeloos, heilig, ultiem en ‘the bomb!’. Niets over de onmogelijkheden op dit gebied. Nu kan ik dat wel plaatsen, want er zijn zoveel vraagstukken voorhanden en te bedenken die te beantwoorden/benaderen zijn middels Big Data, dat onmogelijkheden voorlopig niet aan de orde zijn.

Toch blijft het lastig, onoverzichtelijk en de kern zit het hem er in dat het een heel erg abstract begrip is en de mogelijkheden eerder als visionair te bestempelen zijn dan concreet en dan met name gericht op de operationele logistiek. Wie neemt het heft in handen en weet in die grote boze Big Data-wereld wat zinnigs te zeggen. Wie is die voortrekker, al is het maar op een deelgebied. Immers is klein en gecontroleerd beginnen de basis voor uitbreiding tot een groter succes.

Even wat kreten en citaten, waar wij ons in herkennen en op basis waarvan wij ook aan de slag zijn gegaan met de Y-CS tool. Soms lijkt het pionieren wat wij doen, maar bij het lezen van diverse artikelen voel ik mij in ieder geval weer helemaal op mijn plek.

Een recent gelezen kreet in een artikel was. ‘Creatie van End-to-End visibility in de supplychain’. Wow; wie wil dat nou niet! Uiteraard delen we die mening, maar geldt dat het nastreven anders is dan het doen. Registreren en meten ligt hier aan ten grondslag, maar hoe verbindt u de juiste informatie en welke conclusies kunt u daar aan verbinden. Nog even los van welk effect u kunt verwachten van een bepaalde interventie.

‘Minder dan de helft van de bedrijven monitort de processen van leveranciers’. Ook hier kunnen wij ons achter scharen en durven zelfs stelling te nemen dat dit niet alleen voor de leveranciersstroom, maar ook voor de retourstroom geldt. Precies dat sluit aan bij emballage en dan eigenlijk de beschikbaarheid ervan. Immers is er geen product dat u verlaadt, vervoert of ontvangt dat niet aan een ladingdrager verbonden is. Stel u bent in staat om juist End-to-End visibility op dit geheel te creëren op basis van uw emballage stroom. Dan slaat u twee vliegen in één klap. Grip op het totaal van processen en grip op de beschikbaarheid van emballage. Nog even los van een mogelijke optimalisatie.

Volgens de analisten van Aberdeen (artikel Logistiek markt 2017) geldt: ‘De grootste blinde vlekken bevinden zich in de inbound supply chain’. Een mening die ik deel en precies daarom houden wij rekening met de uitgaande stroom, waar voor geldt dat maar liefst 90% van de leveringen aan de klanten gemonitord wordt. Zo gebruiken we kwaliteit en kracht van een organisatie om de zo benoemden blinde vlek iets minder blind te maken. Uw best bewaakte stroom vormt bij ons de bron voor het totaal. Wij gaan niet aan de slag met iets wat u mogelijk niet weet of waar u minder grip op heeft (inbound supply chain en retouren), maar geven hier juist graag inzicht in, met behulp van de informatie die u wel heeft!

Al het voornoemde sluit naadloos aan bij; verbeterde/betere dienstverlening, hoge(re) klanttevredenheid, minder last van verstoringen in de keten en ruimte voor ketenefficiency. Dat alles op basis van die o zo vervelende, maar broodnodige emballage.

Eind gebed:
Vergeet u niet dat alles wat u gebruikt (eten en drinken), draagt en ziet tijdens de kerstdagen (en daarbuiten) ooit een keer op een ladingdrager heeft gestaan en iemand verantwoordelijk voor dan wel eigenaar is van deze ladingdrager. Zo zijn wij ook tijdens de kerst een beetje bij u en dragen wij graag bij aan fantastische feestdagen en bruisend nieuwjaar!

Graag treffen wij elkaar (weer) in 2017 en zijn wij ook tijdens de kerst een beetje bij u en dragen wij graag bij aan fantastische feestdagen en bruisend nieuwjaar, daar immers alles om u heen dat u gebruikt (eten en drinken), maar ook kleding, de tafels en stoelen, etc. ooit een keer op een ladingdrager hebben gestaan en iemand verantwoordelijk voor dan wel eigenaar is van deze ladingdrager! Wij helpen graag!

Y-our Complexity Simplified!

Namens het gehele Y-our team
Yves du Bois

Y-CS op de TransLogista Na de verschijning van het artikel in EVO Logistiek en EVO Magazine is er nu ook de TransLogista in het vooruitzicht van 13 t/m 15 december 2016 in Venray. Wij zullen hier een interactieve seminar organiseren op woensdag en donderdag (na-)middag. http://booking.evenementenhal.nl/nl/translogista/venray In deze sessie nemen wij u mee in de

Emballage Themadag 1 februari 2018; The Next Step.

Op 1 februari 2018 zal weer een ”Emballage themadag” plaatsvinden. Dit keer The Next Step!

Na het succes van 13 juni 2017 staan we aan de vooravond van de tweede themadag. Wederom geheel in het teken van emballage. Echter nu nog concreter; zien, aanraken en voelen.

Aan de hand van de begeleiding door Business Models Inc. bekijken we de uitdagingen in de sector, koppelen dat terug en gaan in op de uitdagingen in uw business. U maakt kennis met oplossingen die uw collega’s hebben geïmplementeerd. Niet vanaf slides, niet via video of een verhaal, maar in het echt.

Emballage is het hoofdthema, maar we pakken het onderwerp digitalisering ook breder beet en focussen op de uitdagingen die dat voor u met zich meebrengt.

Het geheel maakt dat u niet alleen geïnspireerd, maar ook goed gevoed met actiepunten en handvatten huiswaarts keert.

Zet deze datum in uw agenda (en registreer direct).

Graag tot 1 februari (of eerder)!

Meer weten? Houd de mailings en websites van uw partner in gaten!